Har vi verkligen demokrati i Sverige???

Publicerat: januari 10, 2012 i Uncategorized
Etiketter:,

Eftersom jag har levt och bott på Christiania ett flertal

år (1971-1987) och såg hur det började gå åt h-e när de

tunga drogerna kom in i bilden och förstod att, för att

ett samhälle skall fungera så måste man skilja mellan

tunga och lätta droger.

(vilket svensk narkotikapolitik inte gör och därför

håller på att svämmas över av billigt Heroin)

Så var vi några stycken Christianiter som beslöt att

sammankalla ett stormöte, dit även de tyngre

missbrukarna naturligtvis var inbjudna, för att diskutera

hur vi skulle angripa problemet (det rörde sig om två

hus: Fredens ark samt Parthenon)

Mötet beslöt att vi skulle tillsätta ett flertal grupper var

av en (som bla, jag tillhörde)hade 12tim på oss att

organisera hur och var vi skulle kunna erbjuda dessa

missbrukare en ”cold turkey” dvs. att sluta med tex.

Heroinet utan att byta detta mot andra, oftast farligare

allternativ tex. metadon.

Under dessa 12tim så lyckades vi ordna platser på olika

kollektiv runt om i Danmark som var beredda på att ta

emot och hjälpa dessa individer, med allt vad detta innebar.

På morgonen därefter så ”stormade” vi, i första hand,

Fredens ark, då detta var den fastighet som hade de

största problemen samt flest missbrukare, och erbjöd

dessa plats på olika kollektiv för att ta en ”cold turkey”.

Av dessa så accepterade c:a 30-40% detta varav c:a en

tredjedel fortfarande är fria från de tunga drogerna och

bor på Christiania dit de fick återvända till sina gamla

bostäder, efter det att vi andra hade renoverat dessa,

efter att att varit drogfria (här pratar vi om tung

narkotika inte cannabis) i 6 mån.

Samtidigt som vi kasiade ut Heroinet olikn. så bad vi

faktiskt myndigheterna (polisen) om hjälp då vi var väl

medvetna om att vissa grupper utanför Christiania som

tillhörde den sk. ”organiserade brottsligheten” hade

stora ekonomiska intressen i att handeln med tunga

droger skulle få vara kvar på Christiania

Inte bara ur ekonomisk synvinkning utan även pga. det

faktum att då blev de som enbart ville köpa/använda

cannabis blandade med samma sociala nätverk där

tunga droger, våld olkn. förekommer.

Det enda svar vi fick från myndigheterna var ”att det

får ni klara själva” samtidigt som polisen hämtade upp

tunga narkomaner från det område i Köpenhamn där

dessa finns (Istedgade, Halmtorvet samt Vesterbro i

övrigt) och körde ut dessaa till Cristiania med de

beskedet ”att här kan ni knarka bäst ni vill” (polisen

agerar för tillfället på samma vis med de ”gäng

medlemmar” som de får tag på på Norrebro med

skjutvapen odyl)

För övrigt att som ”intelligentunion – oktober 15, 2010” skrev:

”Människor skulle kunna gå samman och skapa sina

egna Kristiania om de skulle vilja även i Sverige.”

Så är detta en omöjlighet då de svenska myndigheterna

är livrädda för att få ett svenskt Chistiania på halsen

och gör allt som står i dess makt för att förhindra detta

(Gamla bro, Moder Jord mfl. är bara några exempel)

Jag ser dagligen hur den svenska narkotikapolitiken

(mycket starkt påverkad av FN´s narkotika konvetion)

har lett till att dagens ungas första kontakt med droger

inte är varken Cannabis eller alkohol utan deras första

drogkontakt är idag oftast Heroin.

Bor själv granne med en mellanstadieskola och

bevittnar dagligen hur 14-16 åringar både använder och

säljer Heroin

Att sedan en fungerande direktdemokrati endast är

realistisk i ett samhälle med begränsat antal

medborgare, typ Christiania 900-1100 invånvare, är

nog, tyvärr, en realitet.

Då vi alla är individer med inviduella behov och

önskningar.

Däremot så borde vi kämpa för att våra politiker

lyssnar mer på den enskilde individen och även att den

enskilde individen själv tar reda på vad och vem man

lägger sin röst på.

Våra politiker börjar tydligen inse detta:

http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/14/reinfeldts-google-skr-ck-r-pinsam

Och därför vilja införa någon form av censur på

internet med hjälp av div mer eller mindre obskyra

ursäkter så som tex. genom att skylla på: Olaglig

fildelning (IPRED), Nät mobbning, Grooming,

Terorrism (ACTA, Datalgrings direktivet, SWIFT,

Cybersec act. mfl,)

Fullt medveten om att det är sällan, det sker dock en

och annan gång, som en politiker läser ett mail från

väljarna personligen

Så måste vi börja använda intenet. posten olkn, till

”bombadera” våra politiker med våra åsikter i politiska

sakfrågor.

Till slut så måste, i varje fall, någon av dom lyssna och

ta upp våra åsikter i plenisalen.

Demokrati innebär inte enbart rättigheter utan även en

skyldighet att sätta sig in i politiska sakfrågor och inte

bara klaga efter det att besluten är fattade

M.a.o. så måste vi väljare var mer delaktiga i politiken

än att enbart gå att rösta vart 4:e år.

 Frågan är om man inte borde införa någon form av ”körkort” som man måste klara av innan man erhåller sitt röstkort

Dvs. ett slags prov i politisk sakkunnskap och i politiska sakfrågor.

För som läget är i dagsläget så hotas vår sk. ”demokrati” av slentrianröstning utan att de som lägger sina röster är insatta i resp partiers partiprogram och i de aktuella politiska sakfrågorna som borde vara ett krav INNAN man erhåller sitt röstkort.

Jørgen Elklit dr.scient.pol. og professor i statskunnskap vid Aarhus universitet. och

Birgitta Widstrand fil.dr., genusforsker vid Uppsala Universitet och medlem av Sveriges Riksdag mellan 1991-2002.

Kom fram till konklusion som säger att det faktisk är väsentliga problem, i varje fall om man har en målsättning om at hålla genuint demokratiske val, alltså det, der i politisk och journalistisk jargong ofta benämns som ’fria och fair val med det valsystem som Sverige använder.

Dom var bekymrade för det sätt som valen i Sverige genomförs på , och föreslog därför att parlamentsförmannen skulle överväga, om Europaparlamentet (läs: OCSD och /eller Venedigkommisionen) inte borde erbjuda Sverige att skicka valobservatörer till riksdagsvalget i September.

Läs gärna denna debattartikel som inga svenska media vill publicera, trots idoga försök, utan Elklit och Widstrand fick vända sig till danska ”politiken” för att få denna artikel publicerad:

( http://politiken.dk/debat/kroniker/article907822.ece )

Hur kan vi kalla oss domokratiska när rikets näst högste (efter HM Konugen) INTE väljs vid sk. ”fria val” utan enl. Regeringsformen (1974:152) 4 kap2 § att riksdagen väljer inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, en andre och en tredje vice talman. Lag (2010:1408).

Dessutom så står det i Regeringsformen 5 kap7 § att riksdagen kan välja någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 4 eller 5 § kan tjänstgöra.
Talmannen eller, om han eller hon har förhinder, vice talman tjänstgör efter regeringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behörig kan tjänstgöra. Lag (2010:1408).

Regeringsformen (1974:152):

[http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3925]

Låt mig de ett exempel på direktdemokrati nämligen Christiania:

Bakom Christianias självstyre ligger tanken att varje individ ansvarar över sitt eget liv och hem. Därför finns det lika många filosofier som det finns invånare. Men det finns några grundprinciper. En av dem är att ingen ska äga eller kunna göra affärer på sin bostad.

När det nedlagda militärområdet ockuperades 1971 skapades ett manifest om kollektivets ansvar, individuell utveckling och självstyre. Än idag gäller dessa grundprinciper.

Christiania har en ekonomisk, teknisk och social självförvaltning. Det finns cirka 300 arbetsplatser som har uppstått efter behov. Här finns till exempel post, cykelverkstad, badhus, restauranger, butiker, ridskola, naturapotek och bageri.

Christianiter betalar skatt till kommun och stat som alla andra danskar. De betalar även för sina egna offentliga utgifter. Verksamheter som till exempel restauranger och dagis har samma regler och står under samma kontroll som verksamheter i övriga Danmark.

Den äldsta av de 900 invånarna är cirka 90 år och den yngsta cirka två månader. Det finns få förbud och varje människa får leva som den vill så länge den inte skadar andra. Vapen, våld, gängrelaterade ryggmärken och tunga droger – som till exempel heroin, speed och kokain – är dock förbjudet. En person som går på tunga droger får välja mellan att flytta eller gå i behandling. Cannabis är tillåtet trots att det inte är lagligt i resten av Danmark.

Alla ska vara överens

På Christiania råder konsensus. Det betyder att alla ska vara överens när ett beslut fattas. Det finns två mötesformer där alla viktiga frågor tas upp.

Den högsta beslutsinstansen är stormötet. Här beslutas om den årliga budgeten. Frågor som rör bråk och förhandlingar med till exempel stat och polis diskuteras även på stormötet.

Den andra beslutsinstansen är områdesmötena. Christiania är indelat i 15 områden. I det största bor det cirka 80 personer och i det minsta cirka 10.

På områdesmötet behandlas frågor som rör det lokala bostadsområdet. Det kan handlar om allt från renoveringar, bostadsansökningar till inbetalning av hyror.

Konsensusmodellen går ut på att samtalen förs mellan invånarna tills alla kommit överens om en ståndpunkt. Enligt Christianias presskontakt Thomas Ertmann är det en stor utmaning som kräver mycket av de boende.

Du kan inte bo här utan att engagera dig. Christiania bygger på att du som individ är aktiv och att du bidrar med dina tankar och idéer.

Det handlar om att ta ansvar både för sig själv och för andra. Ibland blir det långa och uppslitande diskussioner men i slutändan kan vi se varandra i ögonen.

Finns det en risk med att den som ropar högst bestämmer mest?

Risken finns men det är inte så enkelt. Här räcker det inte med att du är duktig på att argumentera. Det folk lyssnar på är ditt engagemang. De lyssnar på tonen i din röst.

Samma avgift

Oavsett hur stort eller litet du bor så betalar alla samma brukaravgift på 1950 danska kronor. Halva summan går till Christiania och halva går till skatt till Danska staten.

Från början var det en jämlikhetsprincip att alla skulle betala lika mycket. Idag pågår en diskussion om huruvida det är rättvist att den som bor på 20 kvadrat betalar lika mycket som den som bor på 130 kvadrat.

Det finns ingen bostadskö och alla som vill är välkomna att söka. Om det blir en ledig bostad sätts en annons ut i Christianias lokaltidning. Ett antal personer väljs ut för intervjuer. Därefter tar området ställning till vem som får flytta in.

Vi har blivit kritiserade för att vi inte har ett offentligt kösystem. Men det är inte ok att ge en mamma som har åtta barn en lägenhet på 10 kvadratmeter bara för att hon står först i kön, säger Thomas Ertmann.

En av grundprinciperna på Christiania är att ingen ska äga eller kunna göra affärer på sin bostad. Thomas Ertmann tycker att det finns bättre sätt att organisera ett samhälle på än idén att alla ska äga sin bostad.

Kollektivt ägande bryter ned hierarkier och fördelar makt och välstånd på ett jämlikt sätt. Vi hade aldrig haft råd att bo här om det var marknadshyror.

Jag tycker om tanken att vi har ett område tillsammans. Här behöver du inte hosta upp pengar under bordet för att få en bostad. Vi lever för varandra och inte för vår egen plånbok.

Är det fritt fram att ockupera hus på Christiania?

Om det inte skulle hända något med en byggnad är det ok att ockupera det huset. Här tycker vi om när människor tar tag i saker och agerar. Ibland är det bättre att handla först och sedan be om ursäkt.

För de som känner sig intresserade.

Så har jag lagt upp ytterligare information om Christiania

Här:

http://sites.google.com/site/bengtandrasida/

Samt (om intresse finnes) all tillgänglig FAKTA, både positiv så väl som negativ, om Cannabis

Ang. Cannabis så är det mycket, framför allt de postiva, Fakta & Veteskapliga/Medicinska forsknings resultaten som har förtigits det Svenska folket.

Därför så anser jag att det är av yttersta relevans att delge folket dessa:

http://sites.google.com/site/bengtandrasida/obs

Annonser
kommentarer
 1. Jenny skriver:

  Hur ställer man sej i bostadskö till Christiania?

  • Bengt Hesdorf skriver:

   Jo du…
   Detta kan nog bli ganska så svårt
   Sedan avltalet med den Danska staten, som ger ”niterna” förköpsrätt på det område som omfattas av Christainia [1], [2], [3],& [4], skravs så så har det blivit betydligt svårare att kunna flytta in där.
   Visserligen så har man aldrig kunnat flytta till C.A om man inte kunde tillföra kollektivet något och om man gjorde detta så var/är C:a ett h-e.
   Men om man tillför kollektivat något samt att man blir ”godkönd” på stormötet” så finns det fortfarande en möjlighet.
   Detta eller om man har/får ett förhållande med någon som redan bor på C.A är nog de enda mäjligheterna som finns om man har ett brinnande intresse ock vill ofra sig för C:A.
   Den som inbillar sig att det skulle vara lätt att bo på C:A har nog fått det hela om bakfotaen.
   Likaså om man tror att man kan bo där och droga sig igenom dagarna.
   C:A är hrt arbete av den gamla skolan med vedhuggning, dass-tömning och delat ansvar för området.
   Men om du vill ofra din materiella statusjakt och bli en det av ett kollektiv som kräver uppofring.
   Så önskar jag dig, och alla andra, LYCKA TILL 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s